Κατεδαφίσεις

Έχουμε επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των κατεδαφίσεων. Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα των ελεγχόμενων κατεδαφίσεων συμπεριλαμβάνονται:

  • Συμβατικές κατεδαφίσεις,
  • Αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων,
  • Ανακαινίσεις, καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
  • Αδιατάρακτες κοπές μπετόν,
  • Κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα,
  • Κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου

 


Κατεδάφιση, Μαρούσι Αττικής