ΟΔΟΠΟΙΙΑ &ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ &ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εκτελούμε με συνέπεια και επιτυχία κάθε είδους Τεχνικό Εργο και Εργο Οδοποιίας .Έχοντας υψηλή τεχνογνωσία για την κατασκευή Parking, Κατασκευή Αθλητικών Χώρων, Ασφαλτοστρώσεις δρόμων κ.α ..

ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ