ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε ενα ευρύ φάσμα Δημοσίων Εργων όπως 

Κατασκευή πεζοδρομίων 

Διαμόρφωση πλατειών 

Έργα Ομβρίων υδάτων

Έργα Αποχέτευσης .

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ