Έργα υποδομών

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. Έργα υποδομών
Έργα υποδομών

Έχουμε αναλάβει την κατασκευή πεζοδρομίων όπως και την κατασκευή πεδίων σκοποβολής .Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε με επιτυχία έργα όπως ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος – πλατείες – πεζοδρόμια όπως και την κατασκευή πεδίων βολής ιδιωτών και δημοσίου.

Έργα, υποδομών, Τομείς, Δραστηριότητας