Εκσκαφες - Επιχωσεις

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. Εκσκαφες - Επιχωσεις
Εκσκαφες - Επιχωσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χωματουργικά έργα .

Με τη μακρόχρονη πείρα μας και το σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε μπορούμε να εκτελέσουμε με αμεσότητα και επαγγελματισμό εκσκαφές υψηλών απαιτήσεων .

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα , χωρίς να περιορίζεται σε αυτά.

  • Εκσκαφές για τη θεμελίωση κτιρίων .

  • Ισοπεδώσεις επιφανειών για τη δημιουργία παρκιν

  • Εκσκαφές βόθρων .

Εκσκαφες, Επιχωσεις, Τομείς, Δραστηριότητας