Εκσκαφες σε περιορισμένους χώρους

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. ΕKΣΚΑΦΕΣ
Εκσκαφες σε περιορισμένους χώρους

Διεκπεραιώνουμε εκσκαφές ανεξαρτήτως βάθους της εκσκαφής και την Φύση του εδάφους.Για εκσκαφές σε περιορισμένους χώρους χρησιμοποιούνται  (mini )μηχανήματα .

ΕΚΣΚΑΦΕΣ