Κατεδαφίσεις- καθαιρέσεις

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. Κατεδαφίσεις- καθαιρέσεις
Κατεδαφίσεις- καθαιρέσεις

Εκτελούμε κάθε είδους κατεδάφιση.

Με επαγγελματική εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε κάθε είδους κατεδάφιση.

  • Συμβατικές κατεδαφίσεις

  • Αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων.

  • Ανακαινίσεις ,καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χορών.

  • Αδιατάρακτες κοπές μπετόν

  • Κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα.

  • Κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου.

Κατεδαφίσεις-, καθαιρέσεις, Τομείς, Δραστηριότητας