ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

 

Εκτελούμε ολικές κατεδαφίσεισ κτιρίων με τα κατάλληλα μηχανήματα ,καθώς και μερικής κατεδάφισης κτίρια με χρήση μικροτέρων μηχανημάτων.Χρήση Ψαλιδίων, Σφυρί & Κομπρεσέρ αέρος.

  • Αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων.

  • Ανακαινίσεις ,καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χορών.

  • Αδιατάρακτες κοπές μπετόν

  • Κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα.

  • Κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ