Μεταφορά αδρανών υλικών

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. Μεταφορά αδρανών υλικών
Μεταφορά αδρανών υλικών

Είμαστε σε θέση να προμηθεύουμε και να παραδίδουμε αδρανή υλικά . Προμηθεύουμε ,παραδίδουμε και διαχειριζόμαστε αδρανή υλικά στα έργα που αναλαμβάνουμε αλλά και σε κάθε πελάτη που χρειάζεται αδρανή υλικά.

Μεταφορά, αδρανών, υλικών, Τομείς, Δραστηριότητας