ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ

  1. Αρχική
  2. Τομείς Δραστηριότητας
  3. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια αδρανών υλικών απο νόμιμα λατομεία ,την μεταφορά τους  καθώς και την διάστρωσή τους.Επίσης και την προμήθεια κηπευτικού χώματος ( κοσκινισμένο).

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ